Hotels near Kinugawa

 • Hotel Kinu
  Hotel Kinu
  address
  1060 Ohara, Fujiwara-cho, Shioya-gun, Tochigi
  phone
  +81-288-77-0318
  hotel fee
  \8,980- \20,600
  home page
  http://www.hotelkinu.com/
  remarks
   
 • Kinugawa Onsen Sanraku
  Kinugawa Onsen Sanraku
  address
  1060 Ohara, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
  phone
  +81-288-76-2211
  hotel fee
  \25,000- \65,000
  home page
  http://www.sanraku.premierhotel-group.com/kinugawa/en/
  remarks
   
 • Kinugawa Kanaya Hotel
  Kinugawa Kanaya Hotel
  address
  1394 Ohara, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
  phone
  +81-288-76-0001
  hotel fee
  \33,500- \189,000
  home page
  https://www.kinugawakanaya.com/en/
  remarks
   
 • Seijyaku to Magokoro no Yado Nanaeyae
  Seijyaku to Magokoro no Yado Nanaeyae
  address
  1060 Ohara, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
  phone
  +81-288-77-2222
  hotel fee
  \16,200- \30,240
  home page
  http://www.7e8e.jp/en_us/
  remarks
   
 • Kinugawa Grand Hotel Yume no Toki
  Kinugawa Grand Hotel Yume no Toki
  address
  1021 Ohara, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
  phone
  +81-28-77-1313
  hotel fee
  \13,500 – \45,000
  home page
  http://www.kgh.co.jp/word/english/
  remarks
   
 • Kinugawa Hotel Mikazuki
  Kinugawa Hotel Mikazuki
  address
  1400 Ohara, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
  phone
  +81-288-77-2611
  hotel fee
  \12,000 – \37,000
  home page
  http://www.mikazuki.co.jp/kinugawa/
  remarks
   
 • Tabi no Yado Marukyo
  Tabi no Yado Marukyo
  address
  1388-3 Ohara, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
  phone
  +81-288-76-0050
  hotel fee
  \12,960 – \22,680
  home page
  http://www.marukyoo.com/english/
  remarks
   
 • Hotel Kinugawa Gyoen
  Hotel Kinugawa Gyoen
  address
  1-1 Fujiwara, Nikko-shi, Tochigi
  phone
  +81-288-77-1070
  hotel fee
  \7,000 – \12,900
  home page
  http://kinugawa-gyoen.ooedoonsen.jp/
  remarks
   
BACK
TOP