Hotels in town

 • Tabi no Yado Marukyo
  Tabi no Yado Marukyo
  address
  1388-3 Ohara, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
  phone
  +81-288-76-0050
  hotel fee
  \12,960 – \22,680
  home page
  http://www.marukyoo.com/english/
  remarks
   
 • Hana no Yado Matsuya
  Hana no Yado Matsuya
  address
  19 Fujiwara, Kinugawa Onsen, Nikko-shi, Tochigi
  phone
  +81-288-77-1221
  hotel fee
  \15,120 – \36,720
  home page
  http://www.matsuya.co.jp/
  remarks
   
BACK
TOP